Här kan du logga in på Adleva Lotus och Adleva Sjuk & frisk

Arbetsmiljö

arbetsmiljo2

Trivsel och engagemang är lika viktigt som en bra arbetsställning

I allas vår arbetsmiljö ingår både fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden.

 • Hur har ni det på er arbetsplats?
 • Vad bidrar till att det känns bra?
 • Hur kan det bli bättre?

Att hitta svaren på dessa frågor kan vara exempel på vad som är viktigt för just er arbetsplats och verksamhet.

Den fysiska arbetsmiljön är fortfarande en central del i ett arbetsmiljöarbete. Ständigt dyker det till exempel upp nya material och kemiska ämnen med i det närmaste omöjliga kemiska beteckningar.

Vilka ämnen är allergiframkallande?

Vilken utrustning behöver vi för att anpassa oss till de nya bestämmelserna?

Många av de regler och bestämmelser som ständigt dyker upp kan vara svåra att följa och hålla sig uppdaterad på.

Vi på Adleva har all denna kunskap och kan hjälpa dig med råd och tips. Vi kan ge er grundläggande kunskaper och förutsättningar för ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Vilken del behöver ni hjälp med?

 • Rådgivning
 • Utbildningar
 • SAM
 • Härdplaster
 • Ergonomi (kontorsarbetsplatser, lyftteknik)
 • Vibrationer
 • Utredning  av arbetsplatsolyckor
 • Kartläggning

– kemiska hälsorisker
– ergonomi
– bullermätningar
– riskbedömningar

 • Utredning  av arbetsplatsolyckor

Behöver ni veta mer?

Kontakta oss så kan vi vara mer specifika när det gäller just er arbetsplats och verksamhet!

Kontakt

Logo

Adressrad

På gång