Här kan du logga in på Adleva Lotus och Adleva Sjuk & frisk
Skapad:
6 november, 2020

Coronaviruset och arbetsmiljön

Det är extra viktigt att ni som arbetsgivare löpande bedömner riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning.

På Arbetsmiljöverkets hemsida av.se hittar ni bra information om hur man arbetar med dessa frågor i sin verksamhet. Dessutom finns det råd och hänvisningar hur och när man som arbetsgivare måste anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket om någon medarbetare har utsatts för smitta på jobbet.

Vi på Adleva finns här om ni behöver ni hjälp och stöd i era rutiner gällande hanteringen av covid-19 i er verksamhet och givetvis även hjälp och stöd om det gäller andra delar av arbetsmiljöarbetet.

Kontakta oss gärna på boka@adleva.se eller direkt till våra konsulter genom att följa den här länken till vår kontaktsida.

Sjukanmälan – Sjuk och frisk

Jobba hos oss

Vi söker just nu: Adlevakonsult Läkare

Vi samarbetar med:

Kontakt

Logo

Adressrad

På gång