Här kan du logga in på Adleva Lotus och Adleva Sjuk & frisk

Företagshälsa

bergsklattrare

Adleva verkar för ett hållbart arbetsliv

Vi arbetar både förebyggande med information och strategier, men även med akuta situationer på din arbetsplats. Då krävs snabba, effektiva lösningar med uppföljning. Hur är det när det är som bäst, vad krävs för att nå dit?

Vi kan vända kostsam ohälsa till lönsam hälsa

Arbetsmiljölagen är omfattande och kan kännas betungande, med mycket att läsa och lära in. Men det handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv för dig och dina anställda. Då kan ni koncentrera er på er kärnverksamhet, det verksamheten tjänar pengar på.

Adleva kan vara den hjälp ni behöver

Vi ser till att ni uppfyller lagkraven kring er arbetsmiljö, men framförallt erbjuder vi en strategi och struktur så ni får en välmående personal.

  • Vi hjälper er att förebygga genom att informera och instruera era anställda om risker i arbetsmiljön så man undviker olycksfall.
  • Vi hjälper er med tankar och råd kring arbetsordning, arbetsställningar, ljud- och buller mätningar, hantering med farliga ämnen och vätskor.
  • Vi hjälper er att hitta vilken form av insats ni kan behöva inom vårt område, företagshälsa.

Klicka här och läs mer om Adlevas tjänster kring Arbetsmiljö

Hur gör vi nu?

I ett företag med människor som viktiga resurser är det en god idé att tänka efter före!
Den årliga hälsoundersökningen, medicinska kontroller, vaccinationer är sådant man brukar förse sin personal med i företagets hälsoplan. Men när livet och arbetssituationen gör en medarbetare så sjuk att arbetsuppgifterna inte kan genomföras – då krävs det ofta snabba, viktiga och riktiga åtgärder för att hjälpa både på kort- och lång sikt.

Adleva har möjlighet att gå in som stödresurs

  • Vi hjälper er med rutiner och arbetssätt för att se tidiga tecken på ohälsa, drog- och alkoholproblem.
  • Vi hjälper er med en organisation och en handlingsplan för anpassning – och rehabilitering i er befintliga verksamhet.
  • Vi ger er tillgång till många lösningar genom samarbetsavtal eller enskilda insatser.

Klicka här för att läsa mer om Adlevas utbud kring Hälsa

Kontakt

Logo

Adressrad

På gång