Här kan du logga in på Adleva Lotus och Adleva Sjuk & frisk
Skapad:
24 augusti, 2020

Hälsan viktigare än jobbet

Adleva kan nu presentera nya data från Jobbhälsoindex*, där 6800 svenskar i olika åldrar och yrkesgrupper har fått svara på frågor om hur de upplever hur Corona påverkat dem och den osäkerhet kring framtiden som råder.

  • Kvinnor i alla åldrar oroas i större utsträckning än män för att bli smittade av det nya Corona-viruset på jobbet eller på väg till och från jobbet. Det kan troligtvis förklaras av att kvinnor i större utsträckning arbetar inom vård och omsorg samt handel.
  • Det är vanligare att yngre anställda är mer oroliga att bli uppsagda på grund av effekter av Coronapandemin jämfört med sina äldre arbetskamrater. Mönstret är detsamma för både män och kvinnor. Chefer oroar sig för att bli uppsagda i större utsträckning än medarbetare. Däremot oroar sig medarbetarna i större utsträckning än sina chefer för att smittas.
  • Anställda inom statlig sektor har störst utsträckning i huvudsak arbetat från hemmet. Typen av arbeten kan vara en förklaring men det är möjligt att man i större utsträckning också har följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
  • Landets anställda ger höga betyg för hur arbetsgivarna agerat under pandemin. I genomsnitt så upplever medarbetarna överlag att hanteringen varit bra. Andelen missnöjda går att finna inom vård och omsorg där 15% anger att man inte är nöjd med hur arbetsgivaren har agerat med anledning av Corona-pandemin.
  • Äldre har svårare att göra ett bra jobb vid hemarbete. Möjligheterna att göra ett bra jobb skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Det kan bland annat ha ett samband med den ökade grad av digitalisering som hemarbete medför. Nya system arbetssätt och andra rutiner påverkar i stor grad. Vi vet från andra studier att det skiljer mellan olika åldersgrupper i hur hög grad vi förlikar oss med och anammar nya digitala arbetsförhållanden och miljöer.
  • Intressant nog visade det sig också att äldre anställda tror i större utsträckning än sina yngre kollegor på ett annat arbetssätt när pandemin är över. Mönstret är detsamma bland män och kvinnor
  • Mer än fyra av tio undersköterskor och sjuksköterskor anser att arbetsbelastningen ökat som en följd av Corona-pandemin. Även en stor andel lärare upplever också att deras arbetsbelastning har ökat.
  • Av alla de som inte arbetat hemma, ca 60%, anser en klar majoritet att möjligheterna att göra ett bra jobb har försämrats genom åtgärder (p g a pandemin) på arbetsplatsen. Vi ser även att äldre anställda tycker det är svårare att göra ett bra jobb än vad deras yngre kollegor tycker.

* Den årliga undersökningen som tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI för företagshälsovårsbranschen.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här: Jobbhälsoindex 2020

 

Sjukanmälan – Sjuk och frisk

Jobba hos oss

Vi söker just nu: Adlevakonsult Läkare

Vi samarbetar med:

Kontakt

Logo

Adressrad

På gång