Här kan du logga in på Adleva Lotus och Adleva Sjuk & frisk
Skapad:
13 oktober, 2015

Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan

Vad behöver ditt företag göra för att leva upp till de ökade kraven från arbetsmiljöverket? Antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige.

Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, samarbetsproblem och mobbing, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö har efter flera års arbete färdigställts. Reglerna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Vi vet att dialogen mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma risker såsom kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.

Hör gärna av dig till mig med dina funderingar, så berättar jag vad Adleva kan göra för just dig!

Annelie Vissgården, VD

 

Sjukanmälan – Sjuk och frisk

Jobba hos oss

Vi söker just nu: Adlevakonsult Läkare

Vi samarbetar med:

Kontakt

Logo

Adressrad

På gång

info@adleva.se
tel växel: 0247-135 85
Leksand:
Majorshagen 4, 793 36 Leksand
Vansbro:
Bromansväg 8, 780 50 Vansbro