Här kan du logga in på Adleva Lotus och Adleva Sjuk & frisk

Personalutveckling

 Fotografering för Dileva, Leksand

Friska framgångsrika företag!

Adleva kan bidra med framgång och  attraktionskraft till ert företag genom att erbjuda ett bra urval av tjänster inom personalutveckling. Utbildning, inspiration, coaching och mentorskap är bara en liten del av vårt stöd till er.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med både företagsledning och med övriga organisationen. Enstaka insatser eller längre processer. Det kan handla om förändringar i organisationen som kräver ändrade arbetsflöden, ansvarsområden och nya ledningsstrukturer. Vår bredd och vårt arbetssätt innebär att vi får en helhet och en insyn i hur er organisation mår!

Behöver ni hjälp med motiverande samtal eller svåra samtal? Har ni en situation som kräver professionell konflikthantering? Eller behöver ni en HR-resurs på plats, under en längre period?

Vad behöver ni hjälp med?
Vi har möjligheterna i era specifika behov.

 • Inspirationsföreläsningar
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Chefsstöd
 • Krishantering
 • Arbetsrätt
 • Handledning
 • Mentorskap
 • HR- process utveckling
 • Policy och rutiner
 • Projektledning
 • Medarbetarundersökningar
 • Medarbetarutveckling
 • Medarbetarsamtal
 • Stresshantering
 • Missbruksproblem
 • Mobbningsutredning
 • Omställning
 • Rekrytering
 • Systematiskt förändringsarbete
 • Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete
 • Verksamhetsöversyn
 • Teamutveckling

Vi arbetar med ett flertal kvalitetssäkrade metoder  till exempel, Harrison Assessment,  Job Match och  IPU.

Kontakt

Logo

Adressrad

På gång